Četvrta redovna sjednica Upravnog odbora GSS FBiH je održana 09.04.2016. godine, na Ponijerima u Kakanju.

Cetvrta UO 09 04 2016

Donesene su odluke o formiranju komisija u sastavu GSS FBiH, pristupanju u članstvo međunarodnih organizacija, saradnji i jačanju partnerskih odnosa sa srodnim organizacijama u BiH, a donesena je i odluka o organiziranju zajedničke vježbe za 2016 godinu.


 

Vaš GSS Team...