U proteklom vremenskim periodu, od 23. februara do 07. Aprila 2019 godine, Gorska Služba Spašavanja Federacije BiH je nastavila edukaciju u zimskim uslovima za pripravnike i instruktore GSS-a. Četiri instruktora GSS-a, osam kandidata za instruktore, i kandidati za spasioce, su na području Brčkog, Ponijera, Bjelašnice, Brusnice, Brezovače i na Prenju prezentovali, učili i usavršavali tehnike spašavanja u zimskim uslovina. Spasioci su na kursu naučili sve do sada standardizovane tehnike spšavanja, te su se uz pomoć instruktora upoznali sa novim tehničkim dostignućima iz oblasti zaštite i spašavanja. Na ovaj način Gorska Služba Spašavnja FBiH nastavlja kontinuirani rad i unaprijeđenje svojih kapaciteta, a sve sa ciljem uspostavljna što sigurnijeg okruženja i veće sigurnosti naših građana.

Vaš GSS Team...