GORSKA  SLUŽBA  SPAŠAVANJA  FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE

Gorska  služba  spašavanja  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  (u daljnjem tekstu GSS FBiH) je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka organizacija javnog karaktera. Osnovana je 2012. godine zajedničkim Sporazumom Stanica gorske službe spašavanja registrovanih na području Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalizirana je u djelatnostima potrage i spašavanja u planinama, stijenama, speleološkim objektima, urbanim područjima, kao i na ostalim nepristupačnim terenima i u teškim vremenskim prilikama kada prilikom spašavanja treba primijeniti posebna stručna znanja i upotrijebiti tehničku opremu u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Osim spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima, važna aktivnost GSS FBiH je edukacija i provođenje preventivnih mjera za unapređivanje sigurnosti i zaštite, a u cilju sprečavanja nesreća na nepristupačnim terenima, posebice planinarskih nesreća. GSS FBiH osigurava skijališta u Federaciji BiH, brine se za sigurnost na planinarskim pohodima, orijentacionim takmičenjima, utrkama brdskih bicikla, natjecanju u sportskom penjanju, ekstremnim utrkama i slično, te je aktivni sudionik cjelokupnog sistema Civilne zaštite Federacije BiH.

Službu čine alpinisti, speleolozi, visokogorski planinari i skijaši koji su posebnom obukom osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja i pružanja prve medicinske pomoći uključujući i spašavanja na vodi i pod vodom, spašavanja uz pomoć helikoptera, te potrage na nepristupačnim terenima uz pomoć potražnih pasa. Svi članovi GSS FBiH su dobrovoljni članovi i za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu u vidu plaće. Služba danas broji oko 200 članova koji se putem različitih edukacija i treninga neprestano se usavršavanju u svom pozivu. GSS FBiH po potrebi organizira kurseve i za neke druge službe, ali bez dodjeljivanja statusa i titula GSS FBiH.

Trenutno je u sastavu GSS FBiH devet (9) Stanica i to:

 1. GSS Stanica Sarajevo
 2. GSS Stanica Mostar
 3. GSS Stanica Zenica
 4. GSS Stanica Goražde
 5. GSS Stanica Bihać
  - sekcija - GSS Jajce
 6. GSS Stanica Zavidovići
 7. GSS Stanica Konjic
 8. GSS Stanica Brčko Distrikt
 9. GSS Stanica Visoko

Članstvo u GSS FBiH je dobrovoljno, a Odluku o prijemu  nove  Stanice  u članstvo GSS FBiH  donosi  Upravni odbor  GSS FBiH na osnovu zahtjeva za prijem u članstvo i izjave o prihvaćanju ciljeva i Statuta GSS FBiH. Svojstvo  člana  GSS  FBiH  može  steći  svaka Stanica gorske službe spašavanja registrirana  na području  Federacije  Bosne i Hercegovine, koja u svojim programskim ciljevima ima srodne aktivnosti potrage i spašavanja. U  cilju  zajedničkog  djelovanja  članovi  GSS  FBiH  se  mogu  povezivati regionalno  ili  na  drugi  teritorijalni  način  u  skladu  sa  svojim  opštim  aktima i prepoznatim interesima.

Zahtjev za prijem u članstvo i izjavu o prihvaćanju ciljeva i Statuta GSS FBiH ==>> možete preuzeti ovdje