GORSKA  SLUŽBA  SPAŠAVANJA  FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE

Gorska  služba  spašavanja  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  (u daljnjem tekstu GSS FBiH) je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka organizacija javnog karaktera. Osnovana je 2012. godine zajedničkim Sporazumom Stanica gorske službe spašavanja registrovanih na području Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalizirana je u djelatnostima potrage i spašavanja u planinama, stijenama, speleološkim objektima, urbanim područjima, kao i na ostalim nepristupačnim terenima i u teškim vremenskim prilikama kada prilikom spašavanja treba primijeniti posebna stručna znanja i upotrijebiti tehničku opremu u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Osim spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima, važna aktivnost GSS FBiH je edukacija i provođenje preventivnih mjera za unapređivanje sigurnosti i zaštite, a u cilju sprečavanja nesreća na nepristupačnim terenima, posebice planinarskih nesreća. GSS FBiH osigurava skijališta u Federaciji BiH, brine se za sigurnost na planinarskim pohodima, orijentacionim takmičenjima, utrkama brdskih bicikla, natjecanju u sportskom penjanju, ekstremnim utrkama i slično, te je aktivni sudionik cjelokupnog sistema Civilne zaštite Federacije BiH.

Službu čine alpinisti, speleolozi, visokogorski planinari i skijaši koji su posebnom obukom osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja i pružanja prve medicinske pomoći uključujući i spašavanja na vodi i pod vodom, spašavanja uz pomoć helikoptera, te potrage na nepristupačnim terenima uz pomoć potražnih pasa. Svi članovi GSS FBiH su dobrovoljni članovi i za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu u vidu plaće. Služba danas broji oko 200 članova koji se putem različitih edukacija i treninga neprestano se usavršavanju u svom pozivu. GSS FBiH po potrebi organizira kurseve i za neke druge službe, ali bez dodjeljivanja statusa i titula GSS FBiH.

Trenutno je u sastavu GSS FBiH devet 12 lokalnih službi i to:

 1. GSS Stanica Sarajevo
 2. GSS Stanica Mostar
 3. GSS Stanica Zenica
 4. GSS Stanica Goražde
 5. GSS Stanica Bihać
 6. GSS Stanica Jajce
 7. GSS Stanica Zavidovići
 8. GSS Stanica Konjic
 9. GSS Stanica Brčko Distrikt
 10. GSS Stanica Visoko
 11. GSS Sekcija Tuzla
 12. GSS Sekcija Kakanj

Članstvo u GSS FBiH je dobrovoljno, a Odluku o prijemu  nove  Stanice  u članstvo GSS FBiH  donosi  Upravni odbor  GSS FBiH na osnovu zahtjeva za prijem u članstvo i izjave o prihvaćanju ciljeva i Statuta GSS FBiH. Svojstvo  člana  GSS  FBiH  može  steći  svaka Stanica gorske službe spašavanja registrirana  na području  Federacije  Bosne i Hercegovine, koja u svojim programskim ciljevima ima srodne aktivnosti potrage i spašavanja. U  cilju  zajedničkog  djelovanja  članovi  GSS  FBiH  se  mogu  povezivati regionalno  ili  na  drugi  teritorijalni  način  u  skladu  sa  svojim  opštim  aktima i prepoznatim interesima.

Zahtjev za prijem u članstvo i izjavu o prihvaćanju ciljeva i Statuta GSS FBiH ==>> možete preuzeti ovdje