logo GSS BrckoGSS BRČKO DISTRIKT BiH

GSS Brčko distrikt BiH je relativno mlada organizacija koja je osnovana u septembru 2016. godine. Broji petnaest članova, a od toga trenutno raspolaže sa desetak obučenih pripadnika iz raznih domena spašavanja. Njeni pripadnici su obučeni i uvijek spremni za pomoć u bilo koje doba, te su se kao takvi i dokazali u prethodnom periodu kada je to bilo potrebno.
GSS Brčko distrikt BiH djeluje u okviru Mješovite jedinice za zaštitu i spašavanje Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH zajedno sa ostalim nevladinim organizacijama koje su uključene u sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
U proteklom periodu GSS Brčko distritk BiH je imao nekoliko intervencija, od kojih posebno treba istaknuti razbijanje leda na rijeci Savi, te potragu za nestalim desetogodišnjim dječakom u Loparama.
Cilj nam je da se u daljnjem periodu dalje usavršajemo i obučajemo, te naravno i da nabavimo adekvatnu opremu i materijalno tehnička sredstva.