Prenj FGSS 04 2018 01 Prenj FGSS 04 2018 02

Dana 22.04.2018 godine nešta iza 17:00h Gorska Služba Spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (GSS FBiH) dobila je obavijest da je povrijeđena jedna osoba u rejonu Prenja, a radi se o ženskoj osobi mlađe dobi.

Po dobijanju poziva aktivirane su GSS stanice Konjic i Mostar koje su se uputile prema rejonu i lokaciji unesrećene. Radi jako nepristupačnog terena dolazak na lice mjesta tj. do unesrećene osobe trajao je cijelu noć, a tek u jutarnjim satima dana 23.04.2018 godine oko 05:00 h se došlo na lice mjesta. Kako je i dogovoreno sa OS BiH, helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju Oružanih snaga BiH (MEDEVAC), pokrenuta je procedura za evakuaciju helikopterom kroz strukture CZ Konjic a navedeni je u toku jutra i stigao na mjesto nesreće te uspješno izvršio evakuaciju i transport unesrećene i spasilaca. Time je akcija uspješno okončana u 10:45h.

Prenj FGSS 04 2018 03 Prenj FGSS 04 2018 04

U akciji je učestvovalo 13 pripadnika GSS - stanica Konjic, 3 pripadnika GSS - stanica Mostar uz podršku pripadnika Službe za CZ Općine Konjic.
Ovom uspješnom akcijom spašavanja je potvrđena dosadašnja saradnja između FGSS i MEDAVC tima OS BiH.

Vaš GSS Team...