BrckoEdukacija2018 03

Tokom vikenda Gorska služba spašavanja Federacije BiH nastavila je s edukacijom pripravnika. Drugi edukacioni vikend održan je u Brčkom, gdje je domaćin bila GSS Brčko Distrikta. Ovog vikenda na kursu je učestvovalo devet stanica iz sastava GSS FBiH: Sarajevo, Mostar, Zenica, Visoko, Goražde, Konjic, Srebrenik, Bihać i domaćin Brčko.
Pripravnici su kroz prezentacije i praktičan rad upoznati sa pružanjem prve pomoći na nepristupačnom terenu, organizacijom akcija spašavanja, praktičnim dijelom tehnika spašavanja, transportnim sredstvima koja se koriste za transport unesrećenih sa nepristupačnog terena.
Održan je i sastanak sa predstavnicima Civilne zaštite Brčko, koji su dali podršku i obezbijedili smještaj i ishranu za preko 50 učesnika. Kurs je ocijenjen kao veoma uspješan. Usvojena znanja mnogo će doprinijeti sistemu zaštite i spašavanja, te samoj sigurnosti građana i  većeg broja turista u BiH.

BrckoEdukacija2018 01 BrckoEdukacija2018 02

Vaš GSS Team...