U jeku borbe protiv aktuelne pandemije u svijetu i hitnim preventivnim mjerama u BiH Gorska služba spašavanja FBiH sa svim svojim stanicama stavila je resurse na raspolaganje i učestvuje u mnogim aktvnostima.

Da pored fizičke spremnosti i znanja posjeduju i zlatna srca i hrabrost članovi GSS-a FBiH pokazuju svakodnevno na terenu radeći poslove u službi Kriznih štabova, Crvenog križa i Civilne zaštite gradova i općina.

  • Stanica Mostar zajedno sa Crvenim krstom postavlja trijažne šatore ispred HMP-a, za potrebe službe spašavanja Civilne zaštite Grada Mostara, a postavljena je i radio-komunikacijska oprema. Pored toga građanima djele zaštitnu opremu.
  • U Bihaću pripadnici GSS stanice rade na pripremi izolatorija, uslovljavanju prostorija i stalnoj dezinfekciji grada.Tim GSS-a Jajce redovno vrši dezinfekciju javnih prostora i objekata, te učestvuju u pripremi gradske dvorane za karanten bolnicu.
  • U Brčkom već danima obavljaju slične poslove sa Sluzbom civilne zaštite, Crvenim krstom, radio klubom i ostalim nevadinim organizacijama. Radi se na dezinfekciji svih javnih objekata i površina, te uspostavi karantena za oboljele.
  • U stanici Zenica formirani su timovi za djelovanje, pored postojećih za medicinsku podršku i spašavanje na visini, koji su u pripravnosti i uključuju se u aktivnosti u saradnji sa službama koje već djeluju na terenu.
  • Stanica Sarajevo je oformila 2 tima za podršku ugroženim građanima u vrijeme pandemije i aktivno djeluju na području Kantona, obezbjeđujući osnovne životne namirnice starijim ljudima u teško dostupnim područjima.
  • Stanice Konjic, Zavidovići, Goražde i Visoko su stavile svoje raspoloživo ljudstvo i sredstva lokalnim kriznim štabovima.

Od pripadnika GSS-a zasad imamo dvije osobe iz Bihaća i Goražda u samoizolaciji jer su bile u kontaktu sa ljudima koji su pozitivni na Covid- 19 virus.

U služni svih građana,

Vaš GSS Team - FBiH