U skladu sa aktuelnom situacijom i porastom broja zaraženih korona virusom podsjećamo na važnost primjene preventivnih mjera u cilju suzbijanja daljeg širenja broja zaraženih. Gorska služba spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine na raspolaganju je građanima u različitim potrebama, te i u ovim situacijama vodi brigu o zdravlju i blagostanju svih. Preporučuje se društvena odgovornost pridržavanjem svih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba koje uključuju ponašanja prilikom kretanja i socijalne interakcije, ali i odgovornost po pitanju informisanja o promjenama ličnog zdravstvenog stanja, a posebno pojava simtpoma koje uzrokuje virus Covid- 19, te daljeg postupanja po utvrđenom protokolu. Gorska služba spašavanja Federacije BiH, sa svojim stanicama, na čelu sa Komisijom za prvu pomoć, prati i informiše se o zdravstvenom stanju svojih članova, te daje instrukcije za eventualna dalja postupanja. Kako bismo podigli sigurnost svih strana na što veći nivo, Komisija za prvu pomoć pri GSS-u daje savjete i smjernice o postupanju u akcijama spašavanja, dezinficiranju opreme i vozila, kao i održavanju, dezinficiranju i higijeni službenih prostorija, ali i održavanju obuka, edukacija i okupljanja članova. S tim u vezi odlučeno je da se odgađa planirani 3. vikend obuke Ljetnog tečaja GSS-a za registrovanog spasavaoca, koji se trebao odrzati 27. i 28.06. u Jajcu. Dalji tok aktivnosti edukacija i obuka GSS FBiH se planira shodno aktuelnom stanju sa epidemijom.

Apelujemo i građanima koji planiraju provoditi vrijeme u prirodi da čuvajući sebe čuvate sve ostale pa tako i nas. Pridržavajte se uputa Kriznog štaba Federacije BiH, a sa dodatnom pažnjom i savjesnošću pokazujemo društvenu odgovornost.

Poštujmo mjere socijalne distance, lične higijene i nošenja preporučene zaštitne opreme.

Napominjemo da odgovore na sva pitanja o virusu, njegovom širenju i aktuelnim preporuke oko prevencije i suzbijanja daljeg širenja možete pronaći na stranici Federalnog Ministarstva zdravstva ==>> LINK

Vaš GSS Team - FBiH