U Jajcu organizovan treći vikend obuke "Ljetni osnovni tečaj" Gorske službe spašavanja FBiH

Proteklog je vikenda u organizaciji Gorske službe spašavanja FBIH, u sklopu Ljetnog tečaja, nastavljen ciklus obuke koji je ranije bio privremeno obustavljen usljed pogoršanja stanja sa epidemijom virusa Covid 19.

Kako je obuka sprovedena na lokalitetu Jajca, Gorska služba spašavanja Stanica Jajce se pobrinula za domaćinsku atmosferu i ručak, a organizator za primjenu i poštovanje svih epidemioloških preporuka i mjera zaštite od zaraze virusom Covid 19.

Aktivan i radni vikend je maksimalno iskorišten za predavanja instruktora i kandidata za instruktore, te praktične vježbe i simulaciju akcije potrage i spašavanja.

26 učesnika i učesnica obuke iz Stanica Sarajevo, Visoko, Zenica, Zavidovići, Jajce, Bihać i Brčko je, kroz simulaciju tri akcije spašavanja unesrećenih, imalo priliku da stekne značajno iskustvo i usvoji potrebna znanja za spašavanje i potrage na nepristupačnim terenima u ljetnim uslovima sa svim potrebnim elementima. Tom prilikom primjenjivana su ranije usvojena znanja upotrebe tehničke opreme, pomagala, GPS tehnologije i aplikacija.

Kroz vježbe rađeni su sistemi spašavanja i transporta u otezanim uslovima pa i noću, izrada tirolske priječnice i prilagođenog transporta. Simulirane su različite situacije i isprobavane različite uloge u procesu akcije predvođenja, timskog djelovanja pod komandom, izrade sidrišta, te transportovanja unesrećenog.

Učesnici i učesnice Ljetnog tečaja su imali priliku uvjeriti se koliko su u Službi gorskog spašavanja potrebna znanja i psihofizička spremnost, te da se to radi dobrovoljno, odgovorno, srčano i predano.

Zadnji vikend ove obuke planiran je u Zavidovićima 26. i 27. septembra gdje će tečajci imati priliku da, kroz pismene i praktične ispite, pokažu stečeno znanje, vještine i zrelost da dobiju status pripravnika pri Gorskoj službi spašavanja.

Vaš GSS Team - FBiH