PaziKamen

Kamen može postati smrtna opasnost u planini kada se kotrlja ili pada. Uvijek dolazi sasvim neočekivano, a kada ste u planini, pored kamenja, možete očekivati da vam dolete i drugi neočekivani predmeti poput leda, snijega, stabla, grana pa čak i konzerve, komadi opreme i slično. Na padinama s krušljivom stijenom potrebno je biti jako oprezni. Opasnost prijeti na strmom zemljištu čak i ako je padina s travom ili pošumljena. Padajuće kamenje je stalan faktor u strmim žljebovima. Najveću opasnost predstavljaju ljudi koji svojim kretanjem mogu pokrenuti kamenje. Planinske životinje također obrušavaju kamenje, a Divokoza vas na padini može zasuti hrpom kamenja.
Kamenje najčešće pada i samo od sebe uslijed temperaturnih razlika. Tipično je dnevno zagrijavanje zimi kad Sunce zagrijava stijenu uzrokujući otapanje i evo nama kamenja, leda, lavine i drugih problema.
Najbolja zaštita od padajućeg kamenja je kaciga iako ona ne pruža adekvatnu zaštitu u slučaju padanja velikog kamenja. Puteve koji su poznati kao putevi s čestim odronima najbolje ja izbjegavati. Izbjegavajte puteve gdje se često odronjava kamenje. Kada se kamenje krene odronjavati budite na stalnom oprezu. Trenutno zaštite glavu i potražite zaklon. Ako prolazite putovima uz strme, okomite litice najbolje se je priljubiti uz stijenu i rukama dodatno zaštiti glavu prilikom padanja kamenja. Naročito je važno za odmor izabrati sigurno, zaštićeno mjesto. Opasnih mjesta i strana najbolje se je kloniti, pogotovu ako na njima ima ljudi ili životinja.

 

Vaš GSS Team...