Deseta redovna sjednica Upravnog odbora GSS FBiH održana je 08.04.2017. u Srebreniku.

29.03.2017 godine na Bjelašnici, rejon Kotlova dogodila se nesreća na turnom skijanju.

Izvještajna skupština GSS FBiH održana je 18.03.2017. godine u Kamenici.

Deveta redovna sjednica UO GSS FBiH održana je 18.03.2017. godine u Kamenici.

 

Vlada FBiH je, na 90. sjednici Vlade održanoj 10.02.2017. godine u Sarajevu,

Osma redovna sjednica UO GSS FBiH održana je 21.01.2017. godine na planini Visočica.